სააბონენტო მომსახურება

სააბონენტო მომსახურება

გეგმიური ვიზიტი

ტექნიკური მენეჯერი გეგმიურად თვეში ერთხელ ან ორ კვირაში ერთხელ (დამოკიდებულია კლიენტის მიერ შერჩეულ სააბონენტო მომსახურების პაკეტზე). 

გეგმიური ვიზიტის დროს ტექნიკური მენეჯერი ატარებს აიტი ინფრასტრუქტურის მონიტორინგს და ასრულებს დღის წესრიგში მდგარ სხვადასხვა ტექნიკურ ამოცანებს. 

საავარიო ვიზიტი

იმ პრობლემებზე რეაგირება, რომელთა მოგვარებაც დისტანციურად არ ხერხდება, ადგილზე ვიზიტის საშუალებით მოხდება. ჩვენი საავარიო ჯგუფი შეტყობინების მიღებიდან მინიმალურ დროში თქვენს ოფისში იქნება. 

დისტანციური მხარდაჭერა

როდესაც გესაჭიროებათ ტექნიკური მხარდაჭერა, ჩვენი დისტანციური მხარდაჭერის ჯგუფი. სამუშაო საათებში, დროის მცირე მონაკვეთში შეძლებს წამოჭრილი პრობლემის დიდი ნაწილის მოგვარებას. 

აიტი აუთსორსინგის საშუალებით თქვენ იღებთ სერვისების სრულ სპექტრს და თქვენს განკარგულებაშია არა მხოლოდ ერთი კადრი, შეზღუდული ცოდნითა და შესაძლებლობებით, არამედ მთელი კომპანიის რესურსი, რომელიც შედგება გამოცდილი სპეციალისტების გუნდისგან. 

 გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ორგანიზაციას ინდივიდუალური საჭიროებები, ჩვენ ვცდილობთ აიტი მხარდაჭერა მოვარგოთ თითოეული კლიენტს ინდივიდუალურად, შევთავაზოთ ზუსტად ის რაც მნიშვნელოვანია მათთვის. 

 

აიტი მენეჯერი

სატელეფონო ქოლ-ცენტრი

ქსელის აწყობა

დისტანციური მხარდაჭერა

გეგმიური ვიზიტი

საავარიო ვიზიტი

20

ლარი

 • აიტი მენეჯერი
 • გეგმიური ვიზიტი - თვეში ერთხელ
 • საავარიო ვიზიტი
 • პრიორიტეტი

40

ლარი

 • აიტი მენეჯერი
 • გეგმიური ვიზიტი - ორ კვირაში ერთხელ
 • საავარიო ვიზიტი - თვეში ერთხელ
 • პრიორიტეტი

30

ლარი

 • აიტი მენეჯერი
 • გეგმიური ვიზიტი - ორ კვირაში ერთხელ
 • საავარიო ვიზიტი - კვირაში ერთხელ
 • პრიორიტეტი