ერთჯერადი მომსახურება

თუ თქვენს ორგანიზაციაში გაქვთ კომპიუტერულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები და გსურთ მათი მოგვარება სწრაფად, ეფექტურად  და ხარისხიანად. ჩვენ გთავაზობთ ადგილზე გამოძახებით მომსახურებას – ჩვენი ტექნიკოსები მოვლენ თქვენს ოფისში და გადაჭრიან ნებისმიერ პრობლემას. ანგარიშსწორებას ახორციელებთ სერვისის პაკეტების შესაბამისად.

როგორ ხდება ერთჯერადი მომსახურება?

გვიკავშირდებით ტელეფონზე და აფორმებთ გამოძახებას

ტექნიკოსი მოდის თქვენთან ოფისში და აღმოფხვრავს პრობლემას

ახორციელებთ ანგარიშსწორებას უნაღდო ფორმით

ადგილზე ვიზიტის ღირებულება და დიაგნოსტიკა 20 ლარი

ოპერატიული სისტემის და პროგრამების ძირითადი პაკეტების ინსტალაცია – 15 ლარი.  

  •  MS Office-ის ინსტალაცია
  • უფასო ანტივირუსის დაყენება
  •  Teamviewer-ის ინსტალაცია
  •  Skype-ის ინსტალაცია
  •  Google Chrome-ის ინსტალაცია
  • Gom Player-ის ინსტალაცია
  • Adobe Reader-ის ინსტალაცია

ცალკეული პროგრამების ინსტალაცია – 5 ლარი.

(წინასწარ ხდება პროგრამის შეთანხმება და არ იგულისხმება პროგრამის ახსნა გამართვა და ა.შ)

ვირუსებისგან გაწმენდა – 10 ლარი.

მტვრისგან გაწმენდა – 10 ლარი.

ნაწილის შეცვლა – 8 ლარი. 

ერთი პერიფერიული დანადგარის დაერთება ერთ კომპიუტერზე – 5 ლარი.

ქსელის გაყვანა / გამართვა – 5 ლარი.

ფასში იგულისხმება ერთი წერტილის გაყვანა/გამართვა, ფასი აგრეთვე დამოკიდებულია ქსელის გაყვანის სირთულესთან.

ინფორმაციის გარე მეხსიერებაზე ჩაწერა – 5 ლარი. 

ფასი დამოკიდებულია ინფორმაციის სიდიდეზე.

სტანდარტული კარტრიჯის დატენვა – 15 ლარი.